Itmoose

Odwiedziło nas

Odsłon : 1956598

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

 

 


ITMOOSE technologie informatyczne Lublin

 

Bezpieczeństwo
Wpisany przez Administrator
Wt12 Paź

Polityka bezpieczeństwa informacji


(ang. information security policy) jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

Polityka powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa (jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp), scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzenia się danego incydentu. Polityka bezpieczeństwa definiuje ponadto poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów (np. kont użytkowników, danych, oprogramowania).

Istotne jest, aby polityka bezpieczeństwa była dokumentem spisanym i znanym oraz zrozumianym przez pracowników organizacji korzystających z zasobów informatycznych. Dotyczy to także klientów organizacji (użytkowników jej zasobów).

Przy projektowaniu polityki należy rozważyć, czy organizacja będzie w stanie ponieść koszty wprowadzania tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa się najczęściej kosztem wygody i efektywności działania. Dlatego, opierając się na zalecanych modelach czy standardach w tej dziedzinie, należy pamiętać o dostosowaniu rozwiązania do specyfiki organizacji, tak aby nadać jej cechy ułatwiające zastosowanie w praktyce. Podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie analizy ryzyka i ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka.

Polityka powinna odnosić się następujących zagadnień:

  • co podlega ochronie?
    - informacja (dane)
    - systemy teleinformatyczne (sprzęt)
  • jak chronimy krytyczne zasoby?

Nasza Firma dokłada wszelkich starań, aby dane naszych Klientów były odpowiednio zabezpieczone na czas procesu realizacji zamówienia lub na czas naprawy uszkodzonego sprzętu. Wszelkie dane z dysków twardych są zabezpieczane.

Wyjątek stanowią dane z uszkodzonych urządzeń. Zastrzegamy, że nie jest możliwe odzyskanie danych ze wszystkich uszkodzonych nośników , jeśli jest możliwość odzyskania danych, są one zabezpieczane i przegrywane na nowy lub inny nośnik dostarczony lub zakupiony przez Klienta.