Itmoose

Odwiedziło nas

Odsłon : 1956601

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 

 


ITMOOSE technologie informatyczne Lublin

 

Regulamin korzystania z serwisu
Wpisany przez Administrator
Pn07 Wrz
http://www.itmoose.pl

 

§1

1. Użytkownik – to każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu.

2. Serwis – zbiór informacji dostępnych bezpłatnie pod adresem internetowym http://www.itmoose.pl wraz ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i narzędziami.

§2

1. Zawartość serwisu jest własnością Firmy ITMOOSE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE z siedziba przy ulicy Męczenników Majdanka 55, 20-325 Lublin, zwanego dalej Firmą.

2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów serwisu są zastrzeżone. Sam serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 904 ze. zm.)

3. Wszelkie znaki graficzne używane w serwisie są znakami chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku nr 119, poz. 1117 ze. zm.)

4. Treść regulaminu skierowana jest tylko do przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

§3

1. Firma zastrzega sobie prawo aktualizacji i wprowadzania zmian serwisu z pewnym opóźnieniem.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki w serwisie.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczonych w serwisie przez osoby trzecie.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie serwisu oraz za przerwy w dostępności serwisu.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu.

§4

1. Firma zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na korespondencje przesyłana do siedziby firmy.

2. Użytkownicy serwisu zobowiązują się, że nie będą rozpowszechniali za pomocą serwisu treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym naruszających prawa i dobre imię zarówno firmy jak i osób trzecich.

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, tym samym zobowiązuje się on do jego przestrzegania.

4. Wszelkie reklamacje będące wynikiem nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

5. Użytkownik serwisu zobowiązuje się, i będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu jak i prawo ostatecznej interpretacji jego treści.

7. Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą zamieszczane w serwisie z podaniem daty, od kiedy obowiązują.

8. Niniejszy regulamin jest własnością firmy i podlega ochronie prawnej, tym samym nie może on być rozpowszechniany i wykorzystywany przez osoby trzecie na wszelkich